Landsväg

Hur vet jag om det är träning?

Träningar annonseras via landsvägsavdelningens Facebooksida.

Vi välkomnar även icke medlemmar på våra pass, du har möjlighet att prova på vid två tillfällen. För att därefter fortsätta träna behöver du lösa medlemskap.

Träningar 2023-2024

Vintern 2023/2024

Innecykling Nolia, 5/11 tom 28/4. Det finns möjlighet att under vinterhalvåret cykla inomhus på Nolia på söndagar 08:00 - 10:00. Det kräver dock en genomgång av någon erfaren cyklist innan man får beträda banan för första gången. Man kan antingen köra själv i sitt eget tempo på ytterbanan eller köra intervaller i klunga. Ytterbanorna är till för långsammare tempo och innerbanan för snabbare körning. Vi måste vara ute ur hallen senast 10:00. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Några regler som gäller: Inga vattenflaskor på cykeln, inget fippel med cykeldatorn ute på banan, max hastighet 35 km/h, visa tydligt tecken när du lämnar banan. Ha gärna speedsensor så du har koll på hastigheten.

Tisdagar

Tävlingsförberedande träning 18:00
Erfarenhet av cykling i tempo krävs.
Vi cyklar gemensamt från samlingen ut till dagens bana och efteråt tillbaka in mot centrum. Farten kan även under transportsträckorna bitvis trappas upp så vana av klungcykling är ett krav.

Transport i tätbebyggt område sker under ordnade former så att gruppen hålls ihop och trafikregler följs, viktigt att vi representerar GCK på ett bra sätt. De cyklister som önskar hårdare uppvärmning rekommenderas sköta den innan brosamlingen eller ansluta direkt vid resp. bana.

Tisdagar delar vi upp oss i lagtempolag och kör två sträckor med hög fart, återsamling sker efter varje delsträcka. Därefter gemensam transport åter till centrala Umeå, ofta med möjlighet till skarv. Meddela gruppen om du åter själv hemåt.

Tre ordinarie banor: Bussjörundan, Bullmarksrundan och ToR Rovögern.

Två alternativa banor: Bjännsjö och Skeppsvik.

Fyraveckorsplan kommuniceras i förväg, se ”Torsdagar”.

Du måste ha cyklat med Gimonäs CK tidigare för att delta.

Startar:  Maj
Tid: Kl 18:00
Plats: "Samlingsplats för landsvägscyklister" Cykelbron, Brogatan

Onsdagar

Motionscykling samling 18:10 - avfärd 18:30
Passar för alla!
Kaptensledd cykling som föregås av en kortare genomgång i klungcyklingens grunder. Tempot ligger på ca 25-30km/h och alla cyklar hela tiden i sällskap. Ett par frifartssträckor brukar ingå varje runda, dessa följs alltid av ett stopp för återsamling. Dessa pass kräver inga förkunskaper i klungcykling och lämpar sig därför bra till nya cyklister som vill lära sig klungcykling under kontrollerade former. Däremot vill vi av säkerhetsskäl att deltagare har god kunskap om hur cykeln framförs på ett stabilt sätt, inkl. hantering av bromsar och växlar.

Startar när det går att köra racer.
Motionscykling på onsdagar handlar om att träna på att cykla i grupp i "distansfart". Den passar nybörjare men också de som annars cyklar fortare och som vill "trampa ur" i trevligt sällskap. 

Varje grupp har en eller flera kaptener. Kaptenerna har till uppgift att se till att farten anpassas så att alla kan hänga med.  Alla grupper håller samma hastighet och farten ska var så att alla orkar gå runt.  För att ge en indikation kan det variera mellan 25 km/h i snitt upp till kanske 28 km/h. Det beror på deltagarna!

Innan passet, kontrollera att din cykel fungerar säkert, ta med vattenflaska och utrustning för att kunna laga en punktering.
Vi förväntar oss att deltagarna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kom i tid till samlingen kl 18:10.  Vi går igenom hur GCK cyklar i klunga, säkerhetsinformation, vilken rutt vi ska cykla och gör en bra gruppindelning. Start kl 18:30. Normalt startar vi upp i maj månad.

Passets längd är 2 – 2,5 timmar. Se våra olika rutter nedan.

Alla kan delta oavsett kapacitet och erfarenhet.

Startar: Maj
Tid: Kl 18:10 (för genomgång)
Plats: "Samlingsplats för landsvägscyklister" Cykelbron, Brogatan

Torsdagar

Tävlingsförberedande träning 18:00
Startar när det går att köra racer.
Gemensam transport till starten på dagens bana där genomgång av förutsättningar sker. Transport sköts på samma vis som tisdagar.

Torsdagar är tävlingsförberedande träning, vi alternerar mellan träning anpassad mot tempolopp och linjelopp.

Udda veckor tempolopp, individuellt eller lag (inga lagfördelningar sköts centralt utan pratas ihop av deltagarna innan samlingen vid start).

Jämna veckor linjelopp, målsättningen är att ha en vändbana där de som blivit avhängda har möjlighet att vända tidigare för att återansluta till loppet.

Under både tempo- och linjelopp har trafiksäkerheten högsta prioritet!

Efter målgång gemensam transport åter till centrala Umeå, ofta med möjlighet till skarv.

Inför varje fyraveckorsperiod kommer en plan för tisdagar och torsdagar att kommuniceras på Facebook. I huvudsak kommer planen informera om vilka banor som ska köras. Detta för att alla som vill ska ha möjlighet att ansluta direkt vid samlingsplatsen för respektive bana. 

Ansvarig för planen är Per Nilsson, som vid behov bollar upplägg med övriga.

Du måste ha cyklat med Gimonäs CK tidigare för att delta och vara en mycket van cyklist.

Startar:  5 maj 
Tid: Kl 18:00 
Plats: "Samlingsplats för landsvägscyklister" Cykelbron, Brogatan 

Lördagar - körs året runt

Distanspass lördagar 10:00
Distanspass med fikastopp där banan tillåter, totaltid ca 5-6 timmar inkl. fika. OBS! Vi startar 09:00 under juni - augusti. På FB sidan Gimonäs CK Landsväg finns mer info.

Viss erfarenhet och god uthållighet krävs.

Vi cyklar fem-sex timmar (ofta men inte alltid, med möjlighet att korta ner till ca tre timmar) om vädret tillåter och stannar längs rutten för fika på lämpligt café eller motsvarande.

Tempot kan variera något med snittfarter mellan 25 och 33 km/h beroende på omständigheter som väder, temperatur, storlek på klunga - ingen lämnas ensam.

Erfarenhet av att cykla i klunga är ett säkerhetskrav, då ingen uttalad kapten finns på dessa pass.

Mer info om lördagarnas rutter och ev. möjligheter att korta ner turen brukar delas i Facebookgrupp dagarna innan.

Bana kommuniceras normalt i Facebookgruppen senast kvällen innan. Vi försöker hålla ihop gruppen men om någon/några vill köra snabbare hem efter fikat löser vi det. Ingen ska dock lämnas att köra ensam om man inte själv önskar det.

Vinterdistans sker i lägre tempo än under sommaren. Vid vinterunderlag är det dubbade däck som gäller.

Ordinarie grupp väntar som tidigare på alla som följer förutbestämd bana (de som avviker för egen hemfärd MÅSTE kommunicera detta). Rullsnitt varierar beroende på kupering, väder och gruppens storlek.


Du måste ha cyklat med Gimonäs CK tidigare och vara en van cyklist för att delta. Om vi har en uttalad kapten för rundan lyssnar vi och följer den personens instruktioner.

Startar: Året runt. Racerprimiär oftast i början på maj.
Tid: Kl 10:00. Från 1 juni tom sista augusti start 09:00!
Plats: "Samlingsplats för landsvägscyklister" Cykelbron, Brogatan

Observera att tider och rutter kan ändras på kort varsel p.g.a. sådant som väderförhållanden.

Våra regler

Första gången du ska träna med Gimonäs CK måste du komma på en onsdagsträning, oavsett tidigare erfarenhet.
Du får då allmän information om landsvägscykling och instruktioner om hur Gimonäs CK cyklar i grupp. Därefter kan du vara med på valfri träning. Detta gäller även dig som är en van cyklist! 

Varmt välkomna!
 

 • Vi följer trafikreglerna. 
 • Vi cyklar på två led och roterar medsols.  
 • Vi bär alltid hjälm. 
 • Vi har aldrig hörlurar
 • Ingen pacing efter bil/moped/mopedbil osv
 • Vi slänger inte skräp utmed vägen
 • Vi gör aldrig fula tecken mot någon. 
 • Cyklisten har eget ansvar i korsningar mm. 
 • Cyklisten har en väl fungerande landsvägsracercykel. 
 • Cyklisten vet hur sin cykel fungerar (växlar, bromsar) 
 • Cyklisten har testat sin cykel. 
 • Cyklisten har extra slang och pump. 
 • Cyklisten har vattenflaska. 
 • Bra att ha: 
  • Bakljus. Vi cyklar i nybörjargrupp det är bra att alla syns även på sommaren. 
  • Våtservetter.  
  • Extra energi, t ex bars eller gelé.

Våra rutter på onsdagsträningen

Banornas längd varierar mellan 4.5 mil till ca 6 mil.

Bana 1 - "Bussjörundan"
Gamla Bron - Röbäck Stöcke ‐ Bussjö ‐ Stöcke ‐ Degernäs ‐ Gamla Bron 

 • På ett led till Gamla mejeriet i Röbäck
 • Fri fart-sträcka efter motorbanan till skylten Bussjö
 • Fri fart-sträcka efter att vi svängt vänster mot Stöcke igen och passerat backarna. Kör max 3km.
 • Fri fart-sträcka 500m efter högersvängen mot Degernäs till Obbola vägen

Bana 2 - Tavelsjö/Västansjö 
Gamla Bron - Umedalen - Hissjö - Haddingen ‐ Långviksvallen ‐ Västansjö ‐ Kassjö ‐ Brännland - Gamla Bron 

 • På ett led till Klockarbäckens industriområde. 
 • Fri fart-sträcka uppför backen i Långviksvallen och backen i Kassjö, men i Kassjö fortsätt över raksträckan mot Norrfors 

Bana 3 - Flurkmark/Trehörningen 
Gamla Bron -  Umedalen - Hissjö ‐ Flurkmark ‐ Trehörningen ‐ Kvarnforsen ‐ Hissjö - Gamla Bron 

 • På ett led till Klockarbäckens industriområde. 
 • Fri fart-sträcka strax efter utförsbacken i Flurkmark till toppen på backen innan Trehörningen. OBS! Stanna inte exakt på toppen utan rulla 100m till. Risk för bländade bilförare. 
 • Fri fart-sträcka mellan Kulla och Olles spår 


 

Bana 4 - Rödtjärn/Överboda
Gamla Bron - Röbäck ‐ Hössjö ‐ Rödtjärn ‐ Överboda ‐ Brännland ‐ Umedalen - Gamla Bron

 • På ett led till slakmotan förbi Röbäcks industriområde. 
 • Fri fart-sträcka 200m efter högersvängen i Hössjö till ca 3km
 • Fri fart-sträcka Rödtjärn‐Överboda och båda backarna

Vinterträning

Vinterträningen består av landsvägsträning med vinterdäck - lördag eller söndag kl 10. Vi erbjuder också inomhuscykling på Nolia på helgerna (kräver erfarenhet). Normat har vi tid söndagar 08:00 - 10:00. Dörrarna öppnas automatiskt ca 07:30 Ingen får beträda banorna utan genomgång då vi vill undvika olyckor. Senast 10:00 ska vi vara borta från banorna vilket innebär att passet avslutas ca 09:50. Vid bra väder kan vi även träna landsväg på tisdagar och torsdagar kl 18:00. Kontakta Anders Olsson om du är intresserad av vinterträning. Via Facebook meddelas om träningen blir av eller inte (väderberoende).


Tävlar du för Gimonäs cykelklubb?

Som medlem och tävlande för Gimonäs Cykelklubb har du möjlighet att få ersättning för tävlingslicens och startavgifter om du ställer upp i tävlingsklass (ej motionslopp). Det gäller Landsväg, MTB/XCO och Enduro. Klubben behöver en sammanställning över dina utlägg. Bifoga kopia på kvitton, exv. anmälningsbekräftelser eller utdrag från bankkonto. Utifrån de medel som avsatts i budgeten kommer sedan ersättning att betalas ut till fullo eller fördelas rättvist beroende på vad slutsumman för samtliga utlägg hamnar på. Maila dina utlägg till kassör anderssandstrom50@gmail.com

Tävlingslik träning

Motionsträning

Bancykling på Nolia

Samlingsplats