Barnverksamhet

Mountainbike från 8 år

Gimonäs CKs träningar för barn är riktade till tjejer och killar från 8 år med fokus på att ha kul på mountainbike.

På träningarna cyklar vi på stigar och banor i främst I20-skogen. Vi tränar på hur man ska hantera cykeln och hjälps åt för att hålla ihop gruppen. Vi tränar på det som är utmanade – och peppar varandra!

Vi delar in oss i två grupper, med två ledare vardera. Max 25 personer per grupp. Respektive grupp kommer ofta att behöva delas in i flera subgrupper, för att träningen ska bli meningsfull för alla. Uppdelningen är bra även ur smittskyddssynpunkt. Föräldrar får mycket gärna vara med och assistera/hjälpa.

När vi cyklar stig har vi redan tidigare tryckt på att barnen ska hålla minst 10 meters lucka – det behövs för att de ska hinna hantera att kompisen framför sänker farten över ett krux. Nu har vi en till anledning att hålla oss till det med anledning av Coronaviruset.

För att kunna vara med på träningarna måste man använda hjälm och ha en fungerande mountainbike. Man ska också vara medlem i Gimonäs CK. Medlemsavgiften är 100 kr/år för barn/ungdomar. Här blir du medlem.
 

Träning på torsdagar 2021
Vi brukar träna på torsdagar kl 18:00 - 19:00. 

Start

Gemensam parkering vid stora grusplanen Ersmarksberget (vid annan samlingsplats aviseras det minst 1 vecka innan) med två separata samlingsplatser: en vid containern + en vid parkeringen. 

Ledare är Henrik Enberg och Olof Malmberg (070-247 02 48).

Frågor besvaras av
Henrik Enberg
070-296 38 98
henrikenberg@gmail.com

Vi behöver ledare!

Vi kan tyvärr inte ta emot fler barn på MTB-träning 2021. Vi vet att intresset är stort och att vi skulle kunna starta en till grupp. Men då behöver vi ledare! Är du intresserad av att engagera dig, ta kontakt med Olof Malmberg.

 

Anmälan stängd

loading...

Samlingsplats