Barnverksamhet

Mountainbike från 8 år

Gimonäs CKs träningar för barn är riktade till tjejer och killar från 8 år med fokus på att ha kul på mountainbike.

På träningarna cyklar vi på stigar och banor i främst I20-skogen. Vi tränar på hur man ska hantera cykeln och hjälps åt för att hålla ihop gruppen. Vi tränar på det som är utmanade – och peppar varandra!

För att kunna vara med på träningarna måste man använda hjälm och ha en fungerande mountainbike. Man ska också vara medlem i Gimonäs CK. Medlemsavgiften är 300 kr/år för barn/ungdomar. Här blir du medlem.
 

Träning på torsdagar 2023
Vi brukar träna på torsdagar kl 18:00 - 19:00. 

Start

Gemensam parkering vid stora grusplanen Ersmarksberget (vid annan samlingsplats aviseras det minst 1 vecka innan) med två separata samlingsplatser: en vid containern + en vid parkeringen. 

Ledare är Henrik Enberg och Olof Malmberg (070-247 02 48).

Frågor besvaras av
Henrik Enberg
070-296 38 98
henrikenberg@gmail.com

Vi behöver ledare!

Är du intresserad av att engagera dig, ta kontakt med Olof Malmberg.

 

Anmälan (i mån av plats)

loading...

Samlingsplats

Som en del i vårt värdegrundarbete samt som medlem i Gimonäs CK behandlar vi alla med vänlighet och respekt. Det inkluderar både oss medlemmar emellan, och andra vi kommer i kontakt med i vårt utövande. Vi dömer ingen och vi stöttar och hjälper nya medlemmar för att de ska känna sig välkomna. Alla ska känna sig trygg med att ställa frågor om man undrar över något. Under träning och tävling representerar vi Gimonäs CK och Umeå, vilket ger oss möjlighet att skapa ett gott rykte om vi uppför oss på ett bra sätt.

I ungdomsverksamheten är en av de viktigaste målen att ungdomar ska känna trygghet och glädje i den sport de utövar. Vi som vuxna ska stötta samt hjälpa barn och ungdomar att stärka sin självkänsla och fokusera på de positiva sakerna.